AANBESTEDENDE OVERHEDEN

U bent een aanbestedende overheid?

De Europese Richtlijn 2014/55 / EU van 16 april 2014 betreffende elektronische facturering in het kader van openbare aanbesteding is op u van toepassing ongeacht of u zich op federaal, regionale of lokale niveau bevindt.

Wat betekent dit precies?

De Europese Commissie heeft de Europese norm voor elektronische facturering op 17 oktober 2017 gepubliceerd. De lidstaten hebben tot 18 april 2019 de tijd om deze uit te voeren en te handhaven. Dit betekent dat vanaf deze datum geen enkele elektronische factuur die aan deze standaard voldoet, door u kan worden geweigerd.

Ik ontvang al facturen per e-mail, ben ik dan in orde?

Waarschijnlijk niet. De uitgever van de factuur moet u inderdaad een gestructureerde elektronische factuur kunnen sturen (in een XML-formaat volgens de PEPPOL BIS standaard). Uw leverancier heeft hiervoor geen e-mail adres nodig.

Om uw organisatie in staat te stellen deze gestructureerde elektronische factuur te ontvangen en te verwerken, zal het Mercurius platform deze elektronische XML-factuur omzetten naar een PDF-formaat dat u kan ontvangen via het door u gekozen e-mail adres.

Dankzij Mercurius komt u hiermee tegemoet aan de mogelijkheid om facturen te ontvangen van die leveranciers die in staat zijn om ze als elektronische XML-factuur te versturen en dus nu reeds de vruchten van e-facturatie willen plukken.

Wat te doen?

Om aan deze richtlijn te voldoen, moet u vanaf 19 april 2019 elektronische facturen in het PEPPOL BIS-formaat kunnen accepteren. Concreet heeft de FOD BOSA het Mercurius-platform ontwikkeld. U kan als aanbestedende overheid gratis van deze oplossing gebruik maken.

De eerste stap, als u zelf geen andere stappen hebt ondernomen binnen uw eenheid, bestaat eruit om uw instelling met dit Mercurius-inschrijvingsformulier te registreren zodat uw organisatie wordt opgenomen in het PEPPOL netwerk. Hiervoor kiest u een e-mailadres waarop u de inkomende elektronische facturen ontvangt nadat deze door het Mercurius platform zijn omgezet in een PDF-formaat.

Dit is slechts een eerste stap waarmee u voldoet aan de Europese richtlijn. Uiteraard gaat elektronisch facturatie verder dan dit. Wij zijn er dan ook om uw organisatie te ondersteunen met de implementatie van een intelligente elektronische facturatie!

Partners

De overheid en de ondernemingsorganisaties, de Instituten van de cijferberoepen en de technologiesector slaan de handen in elkaar om ondernemingen en consumenten te informeren over de voordelen en de mogelijkheden van elektronische facturatie. 

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2013 worden papieren en elektronische facturen gelijk behandeld. Dat betekent dat vanaf dan factuurgegevens zowel op papier als via elektronische weg kunnen worden verstuurd en ontvangen. Dat principe staat in de Europese Richtlijn die de factureringsregels bepaalt. De Belgische BTW-administratie heeft dit principe ook in de Belgische regelgeving ingeschreven.

Gedragscode

De gedragscode is bestemd voor de elektronische facturatie tussen een leverancier en de consumenten. Het geeft hen een duidelijk en vast kader.

Voorbeelden

Elektronisch factureren is mogelijk, gemakkelijk en biedt vele voordelen! De elektronische factuur wordt reeds gebruikt door tal van Belgische ondernemingen.

Hier vind u getuigenissen die op het terrein werden verzameld.

Contact

Uw ervaring met e-facturen delen?

mail naar dav@premier.fed.be

Vragen over de regelgeving en e-facturen?

call center :

Vragen over technologische oplossingen?

Vraag advies aan uw boekhouder of neem contact op met Agoria

Vragen over boekhouding en e-facturen of het opzetten van een controlespoor?

Vraag advies aan uw boekhouder of aan één van de Insituten van de cijferberoepen.

Technische problemen met de website

mail naar dav@premier.fed.be