FOD Financiën

FOD Financiën

De FOD Financiën is belast met de btw en met de regels inzake facturering.

De papieren facturen en de elektronische facturen worden op gelijke voet behandeld.

Een elektronische factuur is een stuk dat:

  • alle verplichte factuurgegevens bevat
  • moet worden uitgereikt en ontvangen in om het even welke elektronische vorm.

Wenst u, als btw-belastingplichtige, meer te weten over de elektronische facturering? Op onze website vindt u FAQ waarin de reglementering met betrekking tot de verzending, de ontvangst, de verwerking, de bewaring en de outsourcing van die facturen wordt uiteengezet. 

Partner's website : FOD Financiën

Deel dit artikel

Onze Partners