FOD Financiën

FOD Financiën

De FOD Financiën is onder meer belast met de btw en met de regels inzake facturering. 

Papieren facturen en elektronische facturen worden momenteel op gelijke voet behandeld. 

Vanaf 1 januari 2026 wordt de gestructureerde elektronische factuur echter verplicht voor alle handelingen tussen Belgische btw-plichtigen. Dewetswijziging is op 20 februari 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Die facturen zullen systematisch via het Peppol-netwerk verstuurd moeten worden. Het Peppol-BIS-formaat zal dus als principiële referentie opgelegd worden. Dat netwerk heeft als voordeel dat het al gebruikt wordt in België voor de facturering aan overheidsinstanties (B2G), in tal van andere lidstaten en zelfs buiten Europa.

Gelieve rekening te houden met het volgende onderscheid met betrekking tot de elektronische factuur:

  • De ‘klassieke’ elektronische factuur is een document dat alle verplichte factuurgegevens bevat, en uitgereikt en ontvangen wordt in om het even welke elektronische vorm.
  • De gestructureerde elektronische factuur is een elektronische factuur die wordt opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die de automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt.

Wenst u, als btw-belastingplichtige, meer te weten over de elektronische facturering? Op onze website vindt u FAQ waarin de reglementering met betrekking tot de verzending, de ontvangst, de verwerking, de bewaring en de outsourcing van die facturen wordt uiteengezet.

De FAQ's worden binnenkort bijgewerkt om rekening te houden met die toekomstige verplichting.

Partner's website : FOD Financiën

Deel dit artikel

Onze Partners