Wie is betrokken bij e-facturering?

Doel

A B C

Thema

Algemeen
Wie is betrokken bij e-facturering?

Om het simpel te stellen: iedereen, al is het soms op lange termijn.

Uiteraard zijn bepaalde sectoren en profielen veel dichter betrokken bij de ontwikkeling van e-facturering of zullen ze dat zijn: boekhouders, de informaticasector enz. Voor anderen, zoals particulieren, is dit waarschijnlijk nog niet voor morgen.

1. De grote ondernemingen

Grote ondernemingen zijn al langer vertrouwd met e-facturering en passen het principe al sinds de jaren 1980 toe. In de jaren 1990 werden tal van netwerken voor de uitwisseling van e-facturen opgericht om te beantwoorden aan specifieke noden, doorgaans op sectoraal niveau, van grote ondernemingen.

Het probleem? Deze netwerken zijn doorgaans heel geïsoleerd. Dit verplicht kleinere ondernemingen vaak om zich op meerdere van deze diensten te abonneren om aan de eisen van hun handelspartners te voldoen.

Deze isolatie is hoofdzakelijk te wijten aan de verschillende indelingen die de netwerken hanteren. Om deze verschillen weg te werken, reikt de Europese norm een standaard aan. De goede implementatie hiervan maakt het mogelijk de kosten te drukken en de uitwisselingen degelijker te maken.

2. De overheidssector

Alle aanbestedende diensten van Europa moeten in staat zijn een gestructureerde, elektronische factuur te ontvangen die aan de Europese norm voldoet. Deze verplichting, opgelegd door de Europese richtlijn 2014/55, werd op 17 april 2019 van kracht.

De aanmoediging van Europa naar de overheden toe is duidelijk. Ze betekent een nieuwe, cruciale stap in de algemene verspreiding van e-facturering. Het is overigens niet verwonderlijk dat de richtlijn zich tot de overheidssector richt: samen zijn de overheden goed voor 15% van de aankopen in de economie. Ze ontvangen dus bijzonder veel facturen.

3. De kmo’s

Net als de overheden ontvangen ook de kleine en middelgrote ondernemingen vooral intersectorale facturen, d.w.z. facturen van andere activiteitensectoren. Er wordt dan ook verwacht dat de ontwikkeling van e-facturering in de overheidssector het pad zal effenen voor de kmo’s.

De tijd en het geld uitgespaard met e-facturering, zijn ongetwijfeld een sterk argument om deze ondernemingen aan te sporen hierin te investeren en zo hun concurrentiekracht te verhogen.

4. De informaticasector

Voor de informaticasector is e-facturering een niet te missen kans. De overstap is immers alleen mogelijk via de ontwikkeling van aangepaste oplossingen.

De verplichting die Europa aan de overheden oplegt, is dus ook een duidelijk signaal voor de sector en een stimulans voor de ontwikkeling en verkoop van informaticaoplossingen, nodig voor de veralgemening van e-facturering, ook in de bedrijfswereld.

5. De boekhouders en accountants

Met e-facturering zullen facturen automatisch worden ingevoerd en geboekt en niet meer worden uitbesteed aan boekhouders of accountants.

Deze beroepen zullen zich dus meer moeten richten op advies en de opvolging van probleemsituaties. Maar ze zullen ook baat hebben bij de steeds meer collaboratieve en modulaire informaticaoplossingen die op de markt komen.

6. De particulieren

50% van de facturen is bestemd voor particulieren en gezinnen. De algemene verspreiding van de gedeeltelijk geautomatiseerde facturen in pdf-indeling betekent al een efficiëntiewinst van 30% van een volledige automatisering.

Zal elektronische facturering uiteindelijk ook de particulieren bereiken? Met de opkomst van de smartphones en de cloud-diensten is dit technisch perfect mogelijk. Ook de gezinnen worden betrokken bij de verwerking van hun factuur, ook al is hier de stap ‘boeking’ niet aanwezig. We kunnen dus veronderstellen dat e-facturering op termijn ook hier ingang zal vinden. Bepaalde pioniers in de informaticasector zijn trouwens al gestart met de ontwikkeling van oplossingen voor deze doelgroep.

Deel dit artikel

Onze Partners