e-Invoicing binnen de Belgische overheid: waar staan we?

4 overheden

De verschillende niveaus van de Belgische overheid hebben verschillende maatregelen genomen om de elektronische facturering te bevorderen. Hier is een kort overzicht.

De eerste gestructureerde initiatieven van de overheid maken deel uit van de omzetting van Richtlijn 2010/45/EU. Ter herinnering, deze laatste heeft de elektronische factuur en de papieren factuur juridisch gelijkwaardig gemaakt. Het is bij deze gelegenheid dat het Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging in 2011 de eerste versie van de website die u momenteel bezoekt, heeft gelanceerd.

Op federaal niveau: pilootproject, lancering van Mercurius en aanpassingen aan Fedcom

In 2013 heeft de Raad van Ministers een proefproject voor inkomende e-invoicing bij de overheid gelanceerd. Dit proefproject heeft tot verschillende positieve ontwikkelingen geleid, waaronder de lancering van het interfederale Mercurius-platform. Deze "elektronische postkamer" ontvangt elektronische facturen die naar Belgische openbare besturen worden gestuurd en stelt ze ter beschikking van hun ontvangers.

Daarnaast is ook het IT-systeem van FedCom, dat de boekhouding van de belangrijkste federale entiteiten verzorgt, aangepast. Deze veranderingen hebben een solide basis gelegd voor de invoering in België van Richtlijn 2014/55/EU, met name op federaal niveau. Deze richtlijn vereist dat alle aanbestedende diensten elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm.

In Brussel: elektronische facturen voor alle overheidsopdrachten vanaf november 2020

Vanaf 1 november 2020 worden enkel nog facturen in elektronisch formaat aanvaard voor alle overheidsopdrachten die door de administraties en overheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden toegekend.

Bovendien heeft de Brusselse regering in 2015 het agentschap voor administratieve vereenvoudiging Easy.brussels opgericht. Zijn rol? Het beleid van administratieve vereenvoudiging verspreiden binnen alle instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij gaat het met name om de coördinatie van regionale en lokale acties, maar ook om de acties van andere bestuursniveaus. Easy.brussels ondersteunt zo de integratie van het Mercurius-platform binnen de Brusselse instellingen.

In Vlaanderen: specifieke maatregelen vanaf 2014

Vanaf 2014 hebben de Vlaamse autoriteiten geanticipeerd op de omzetting van Richtlijn 2014/55/EU in Belgisch recht en hebben ze specifieke maatregelen genomen om inkomende e-Invoicing in het hele gewest te veralgemenen.

In deze maatregelen zijn de resultaten van de pilot verwerkt. Alle e-facturen aan de Vlaamse overheid gaan via Mercurius. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid een projectteam aangesteld om de inzet van e-Invoicing op regionaal en lokaal niveau te coördineren. Hun richtlijnen en aanbevelingen zijn gepubliceerd op https://overheid.vlaanderen.be/e-Invoicing.

In Wallonië: een omzendbrief om de registratie op Mercurius aan te moedigen

De Waalse minister van Lokaal Bestuur heeft in februari 2019 een omzendbrief opgesteld. Zij moedigt de lokale overheden aan zich te registreren op het Mercurius-platform. Dit is een eerste stap in de omzetting van hun processen naar elektronische facturering. Hun registratie maakt het ook mogelijk om het aantal ontvangers van facturen op Mercurius aanzienlijk te verhogen, wat in grote mate bijdraagt tot het bereiken van de strategische doelstellingen van Mercurius.

Deel dit artikel

Onze Partners