Elektronische facturatie binnen de Vlaamse overheid: een case study

Doel

Thema

Overheden
wouters

In het kader van het onderzoeksproject "Een digitale Vlaamse overheid" hebben universitaire onderzoekers meegewerkt aan een rapport omtrent elektronische facturatie binnen de Vlaamse overheid.

Dit rapport, dat in mei 2019 werd gepubliceerd door Joep Crompvoets en Stijn Wouters, geeft een coherente en exhaustieve analyse van de problemen van elektronische facturatie binnen de overheden.

Hoewel het verslag het onderwerp benadert vanuit het oogpunt van openbaar bestuur, bestrijkt het ook de strategische, juridische, organisatorische, informatieve, technologische en financiële aspecten van het onderwerp.

Hier zijn de 5 kernpunten geïdentificeerd door de auteurs van dit rapport, leden van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV).

1. E-facturatie is gebaseerd op een heel ecosysteem van toepassingen en normen

Ter herinnering: elektronische facturering bestaat uit het opstellen, verzenden, wijzigen en betalen van elektronische facturatiedocumenten tussen handelspartners.
De auteurs herinneren eraan: om het te kunnen toepassen is een echt ecosysteem van bouwstenen nodig. Dit ecosysteem omvat niet alleen gangbare IT-toepassingen voor het beheer van gegevensuitwisseling, betalingsopdrachten of bestandstransformatie, maar ook semantische, syntactische en technische standaarden.

2. B2G maakt de weg vrij voor B2B

De invoering van elektronische facturering binnen de overheden maakt de weg vrij voor de veralgemening van elektronische facturering tussen bedrijven. Alle feedback en conclusies van de implementatie van elektronische facturering in B2G kunnen immers ook in een B2B-context worden toegepast.

Deze conclusie is volledig in overeenstemming met de bedoelingen van Europa zoals die in Richtlijn 2014/55 zijn verwoord.

3. E-facturatie is een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen de federale en Vlaamse overheid.

De auteurs van het verslag onderstrepen de pragmatische en holistische aanpak van de autoriteiten bij het opzetten van een systeem van elektronische facturering van het bedrijfsleven naar de overheid.

4. De ontwikkeling van e-facturatie vindt plaats in een complexe omgeving.

De digitalisering van de openbare dienst vindt plaats in een complexe omgeving, met interactie met verschillende entiteiten en elementen. In het bijzonder moet het rekening houden met :

  • de institutionele context (administratief, wetgevend en politiek);
  • de bestaande bouwstenen (IT-oplossingen en -standaarden);
  • andere openbare diensten;
  • goed bestuur van de openbare diensten vanuit het oogpunt van de dienstverlening aan de burgers;
  • bestaande technologieën en hun evolutie;
  • de evolutie van de verwachtingen en voorkeuren van de gebruiker;
  • interoperabiliteit;
  • de tijd die nodig is om elektronische diensten te installeren en te implementeren.

5. Goede coördinatie: een succesfactor van kritisch belang

Onder de kritische factoren voor een succesvolle implementatie van e-facturatie, benadrukken de auteurs de essentiële rol van de belangrijkste spelers die een coördinerende rol spelen en een klimaat van vertrouwen en een gedeelde visie tot stand brengen.

Wil je meer weten? Lees het volledige rapport.

 

Deel dit artikel

Onze Partners