VBO

VBO

Het VBO vertegenwoordigt meer dan 50.000 ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. Als interprofessionele werkgeversorganisatie ondersteunt en bevordert het VBO de intersectorale elektronische facturatie.                                                                                                                                                                                                                         

e-Invoicing Business Expert Group

De e-Invoicing Business Expert Group brengt een gevarieerde  groep stakeholders (ondernemingen, overheden, service providers, Peppol acces points, sectorfederaties, …) rond de tafel met als doel e-facturatie in België te ondersteunen en te bevorderen.

Enerzijds worden praktische oplossingen gezocht voor concrete implementatieproblemen, die vaak verband houden met typisch Belgische zakelijke praktijken. Anderzijds wordt er ingezet op sensibilisering  rond de voordelen die elektronisch factureren biedt.

Meer informatie over de VBO-activiteiten met betrekking tot e-facturatie is te vinden op de VBO-website.

Partner's website : VBO

Deel dit artikel

Onze Partners