Aanbesteders: Schrijf u in op de Mercurius nieuwsbrief

nieuwsbrief

Het Mercurius-platform is de oudste van de vele maatregelen die de FOD BOSA heeft genomen om de overstap naar elektronische facturering in België te ondersteunen en te stimuleren. Mercurius is de postkamer van de overheid voor elektronische documenten in verband met overheidsopdrachten (bestellingen, facturen, enz.). Het heeft tot taak de Belgische aanbestedende diensten (en hun leveranciers) te ondersteunen en te begeleiden bij deze overgang, waarvan de complexiteit sterk kan variëren naar gelang van de kenmerken van iedere partij afzonderlijk. 

Aanvankelijk beperkte Mercurius zich tot de technische aspecten van e-facturering aan overheidsinstanties. Het is echter duidelijk geworden dat de behoeften van de overheidsinstanties en de uitdagingen, niet beperkt blijven tot de technische dimensie. Standaardisering, wettelijke verplichtingen, functionele scenario's en leveranciersrelaties zijn slechts enkele voorbeelden van cruciale kwesties waarmee men rekening moet houden bij de omschakeling naar e-facturering. Ook zijn voorlichtings- en bewustmakingsmaatregelen nodig, zodat iedereen beter kan zien welke kans zich voordoet en hoe die kan worden aangegrepen. 

Het is in deze context dat Mercurius onlangs is begonnen met het doorgeven van informatie aan sommige van deze gebruikers. Dit was slechts een eerste stap. Mercurius zal voortaan regelmatig een nieuwsbrief publiceren voor zijn potentiële en huidige gebruikers. In de nieuwsbrief zullen verschillende onderwerpen in verband met e-facturering voor overheidsinstanties worden behandeld. 

In eerste instantie zullen deze onderwerpen onder de volgende rubrieken worden gegroepeerd: 

  1. Mercurius praktisch: 

  • alles wat je met Mercurius kunt doen, onder welke omstandigheden, wat je moet weten om het te gebruiken, wat andere organisaties erover zeggen 

  • nieuwe functies, nuttige/gebruikte functies, gebruikersprofielen, speciale gevallen, ... 

  1. Mercurius technisch: alles wat u moet weten om de integratie van uw IT-toepassingen met het Mercurius platform te beheren 

  1. Peppol, Mercurius en jij: 

  • recente ontwikkelingen, evenementen, nieuwe publicaties, … 

  • waarom het zo belangrijk is, hoe het te promoten (ook bij leveranciers) 

  1. Praktische informatie voor uw leveranciers/klanten en hun IT-onderaannemers 

  1. Algemene informatie over e-facturering en automatisering van aanbestedingen (juridisch, strategisch, besluitvormingsgericht, contextueel, standaardisering) 

U kunt zich aan de hand van het inschrijvingsformulier voor de Mercurius nieuwsbrief inschrijven.  

Bij de inschrijving kunt u aangeven welke thema's u interesseren. Zo kunt u informatie ontvangen die beter aansluit bij uw voorkeuren. 

Deel dit artikel

Onze Partners