Aanbesteder : hoe integreert u uw boekhoudsoftware met het Mercurius-platform?

Doel

Thema

Mercurius
simple.ePrior

In dit artikel vindt u alle praktische informatie die u nodig heeft om uw boekhoudsoftware (of inkomende facturatie) te gebruiken in combinatie met het Mercurius-platform.

Met het Mercurius-platform kunt u elektronische facturering toegankelijk maken voor elke marktdeelnemer die de regels van het Peppol-interoperabiliteitskader onderschrijft. 

Met de webdienst simpl.ePRIOR, die door de overheid is opgezet, kunt u berichten versturen en ontvangen tussen uw boekhoudsoftware en Mercurius. De toegang wordt verzekerd door verschillende diensten-integratoren. 

A. De simpl.ePRIOR-webdienst
B. Welke diensten integratoren bieden toegang tot simpl.ePRIOR?
C. Hoe werkt het?
D. Tot wie zich richten voor meer informatie?

A. De simpl.ePRIOR-webdienst

Het Mercurius-platform maakt de end-to-end integratie van de facturatietools van uw economische actoren met uw boekhoudsysteem mogelijk.

Om dit te bereiken heeft de overheid simpl.ePRIOR geïmplementeerd, een robuuste, standaard en goed gedocumenteerde webdienst. Het voorziet in verschillende operaties voor het ontvangen en verzenden van berichten (bedrijfsreacties). In het kader van de "inkomende facturatie" stroom bevat het ontvangen bericht een factuur.   

Hier vindt u een beschrijving van de werking van deze webdienst en een uitleg van de meest voorkomende gebruiksmodellen met technische voorbeelden: Simpl.ePRIOR Technische Documentatie (enkel beschikbaar in het Engels).

B. Welke diensten integratoren bieden toegang tot simpl.ePRIOR?

In toepassing van het kader dat de toegang van de overheid tot de IT-stromen regelt, wordt uw toegang tot deze webdienst verzorgd door uw diensten integrator. 

De volgende integratoren bieden al toegang tot simpl.ePRIOR : 

Integrator Doelpubliek Documentatie
FSB Federale Overheid

Ik wil aansluiten | DG VD (bosa.be)

Webservice : ‘S331-MercuriusService (Simpl.ePRIOR)’

FIDUS Brussels Hoofdstedelijk Gewest https://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/infrastructure-solutions/fidus?set_language=nl
MAGDA Vlaanderen https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/ontdek-onze-producten-en-diensten/magda-e-invoicing
BCED

Waals Gewest
Duitstalige Gemeenschap
Federatie Wallonië-Brussel

Facturation électronique - Banque Carrefour d'Échange de Données (labced.be)

Contact : support@labced.be

Opmerking:

Directe integratie, d.w.z. zonder gebruik te maken van een diensten-integrator, is ook mogelijk. Het is algemeen van toepassing op privaatrechtelijke aanbestedende diensten, d.w.z. VZW's en andere organisaties die onder de Wet op de overheidsopdrachten vallen vanwege de subsidies die zij ontvangen. Deze optie kan ook worden overwogen voor andere aanbestedende diensten, zolang dit niet in strijd is met de overeenkomsten die op dit gebied binnen hun bevoegdheidsniveau zijn gesloten. Raadpleeg voor meer informatie: Simpl.ePRIOR Technical Documentation (enkel beschikbaar in het Engels).

C. Hoe werkt het?

Het onderstaande diagram toont u de "end-to-end" stromen tussen het facturatiesysteem van de leverancier en het boekhoudsysteem van de aanbestedende dienst wanneer een factuur wordt ontvangen (« inbound invoicing » stromen). 

Hoe werkt Mercurius

  1. De verkoper stuurt de factuur, die eerder in zijn eigen boekhoudsysteem is aangemaakt, via Peppol.

  2. Mercurius ontvangt de factuur en plaatst deze in de "inbox" van de betreffende aanbestedende dienst.

  3. De aanbestedende dienst haalt zijn inkomende post op via de Mercurius-dienst die door zijn integrator wordt aangeboden. 

  4. De integrator heeft toegang tot Mercurius, haalt de elektronische factuur op namens de aanbestedende dienst en geeft deze door aan de aanbestedende dienst

Resultaat: de e-factuur wordt doorgestuurd naar de aanbestedende dienst. Het wordt verwijderd uit de inkomende mail van de aanbestedende dienst op Mercurius, maar blijft zichtbaar op het Mercurius-portaal.

Enkele opmerkingen:

  • De leverancier, de aanbestedende dienst en alle betrokken tussenpersonen kunnen altijd de voortgang van de verzending via het portaal volgen (referentie 5 in het schema).

  • Uw leverancier is niet in staat om zijn elektronische factuur op Peppol door te sturen? Als het een eenvoudige factuur is, kan hij deze in het portaal invoeren (zie 1a).

  • Indien uw leverancier heeft deelgenomen aan de pilootfase en nog niet in staat is om zijn elektronische factuur via Peppol door te sturen, kan hij deze tijdelijk via de pilootinterface doorsturen (zie 1b).

  • U kunt nog geen e-facturen ontvangen? Mercurius zet de e-factuur om in een PDF-document en stuurt deze naar een e-mailadres dat in zijn configuratie is opgeslagen (zie 3c).

D. Tot wie zich richten voor meer informatie?

Al uw vragen en verzoeken kunnen via de volgende kanalen worden verzonden:   

Deel dit artikel

Onze Partners