Hermes: een nieuwe bondgenoot in de ontwikkeling van e-facturatie

Doel

IT
alt

De IT-sector wacht al jaren op een toename van e-facturen. Er is goed nieuws: de tool Hermes, waarmee verzenders van e-facturen al hun klanten kunnen bereiken, is ook een belangrijke bondgenoot voor de IT-sector. Ontdek hoe Hermes de ontwikkeling van e-facturatie een boost geeft.

Hermes neemt het grootste obstakel weg

Zoals in dit artikel over Hermes wordt uitgelegd, biedt de tool in de eerste plaats voordelen voor wie elektronische facturen kan verzenden of bereid is om de sprong te wagen. Door dienst te doen als schakel tussen degenen die al e-facturen verzenden en degenen die ze nog niet kunnen ontvangen, neemt Hermes het belangrijkste obstakel voor de overschakeling op e-facturatie weg.

Maar dat is slechts één aspect van het belang van Hermes ... De meest interessante spin-offs betreffen ook de ontvangers en de informaticasector.

De voordelen van Hermes voor de ontvangers

Twee derde van de efficiëntiewinst van e-facturatie gaat naar de ontvanger, de bestemmeling van de e-factuur. Het is trouwens meestal die ontvanger die er bij zijn leveranciers op aandringt om over te gaan op e-facturatie.

Daarvoor moet hij er echter zeker van zijn dat hij voldoende e-facturen ontvangt zodat zijn toekomstige besparingen het volgende rechtvaardigen:

  1. zijn uitrustingskosten

  2. de inspanning en de tijd die hij investeert om al zijn leveranciers te overtuigen

Dankzij Hermes kunnen beide voorwaarden gemakkelijker worden vervuld. Aangezien alsmaar meer verzenders vóór hun klanten zullen overgaan op e-facturatie, kunnen die klanten vanaf de eerste dag profiteren van zoveel inkomende e-facturen dat hun uitrustingskosten ruimschoots gerechtvaardigd zullen zijn, en moeten ze niet langer argumenteren bij hun leveranciers.

Een opportuniteit voor de IT-sector

Opdat zowel verzenders als ontvangers de voordelen van e-facturatie kunnen genieten, moet wel aan één voorwaarde zijn voldaan: de IT-sector moet de tools ontwikkelen en op de markt brengen die nodig zijn om e-facturen automatisch te verwerken, tegen een prijs die betaalbaar is voor de bedrijven.

De verwachte toename van het volume van in omloop zijnde e-facturen schept de voorwaarden om die sector voor dat doel te mobiliseren. Het maakt niet uit dat sommige daarvan via Hermes passeren. Dat is slechts een tussenstap die noodzakelijk is door de huidige situatie. Zodra de nodige tools beschikbaar zijn, en tegen voldoende aantrekkelijke voorwaarden, mag Hermes met pensioen gaan.

Tot 60 keer meer e-facturen

Na ettelijke jaren van inspanningen ontvangen amper 20.000 Belgische bedrijven e-facturen.  Dankzij Hermes zullen alle Belgische ondernemingen, dat zijn 1,2 miljoen organisaties, van de ene op de andere dag e-facturen kunnen ontvangen. Zelfs als ze nog niet zijn uitgerust om ze automatisch te verwerken.

Anders gezegd: men kan zich aan een 60-voudige toename van het volume aan e-facturen verwachten, en dus een 60-voudige vermindering van de kosten voor de verwerking van e-facturen. Zoals bij elke innovatie ligt het obstakel voor een veralgemening van e-facturatie in de torenhoge kosten ... tot er een oplossing zal zijn gevonden om het betaalbaar te maken. In dat opzicht is Hermes een prima bondgenoot voor de IT-sector!

Help uzelf: werk zelf met Hermes!

Als speler van de IT-sector die uit is op de veralgemening van e-facturatie kunt u twee dingen doen:

  1. de ontvangers helpen om niet langer afhankelijk te zijn van Hermes, door oplossingen voor de verwerking op de markt te brengen die aan hun behoeften voldoen - en dus aan hun activiteitensector en aan hun middelen;

  2. de verzenders toegang geven tot Hermes: als u de integratieovereenkomst ondertekent, kunt u voor uw klanten-verzenders van facturen de technische en praktische aspecten van het gebruik van Hermes voor uw rekening nemen. Zo levert u, in uw eigen belang, een belangrijke bijdrage aan het succes van de Hermes-strategie.

Deel dit artikel

Onze Partners