Word partner van onze site

Word partner van onze site

Onze partners zijn overheids- en privéorganisaties die, net als wij, actief zijn in de ontwikkeling van e-facturering. Geldt dat ook voor u? Sluit u bij ons aan! 

Concreet verwijzen onze partners op hun site over e-facturering naar onze site, zodat hun bezoekers hun informatie verder kunnen uitbreiden. Omgekeerd verwijzen wij de bezoekers van onze site op de pagina ‘Partners’ door naar deze organisaties. Deze samenwerking biedt u toegang tot bijkomende informatie, die relevanter is in uw specifieke context.

We onderscheiden vier categorieën van partners: overheden, federaties, IT leveranciers en overige.

Overheden

Veel instellingen nemen nu al maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van e-facturering. Elk bestuur dat e-facturering ondersteunt en informatie over dit onderwerp publiceert, komt als partner in aanmerking. 

Federaties

Tal van sectorale en andere organisaties helpen hun leden tijdens hun overstap op e-facturering. Het zijn ook bevoorrechte partners.  Ze kunnen de algemene informatie, beschikbaar op deze site, aanvullen met elementen, eigen aan de context van hun leden, en zo de beschikbare informatie verrijken.

IT Leveranciers

Zonder software, e-factureringspunt Geleidelijk aan worden oplossingen ontwikkeld, aangepast aan e-facturering op grote schaal. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, doen de federale en de Vlaamse overheid een gezamenlijke oproep aan de informaticasector om de informatie die op de markt van e-factureringsoplossingen beschikbaar is, te verbeteren. Alle ondernemingen die een oplossing aanbieden die beantwoordt aan de in deze publicatie gedefinieerde criteria, worden uitgenodigd een doorverwijzing aan te vragen.

Overige

Naast de federaties hebben we ook belangen organisaties die mee aan de kar van e-facturering trekken. Deze spelers hebben ook op deze website een plaats als partner omdat ze bv. het gebruik en het versturen van elektronische documenten promoten via het Peppol netwerk. 

Volledige lijst

De lijst met onze partners is onder de vorm van een carrousel toegankelijk op onze site, op de pagina’s gewijd aan de verschillende doelgroepen van e-facturering, evenals op de secundaire pagina Partners’.

Word partner

Behoort u tot een van deze categorieën en wilt u ook partner worden? Heel eenvoudig: neem contact met ons op via e-mail en we bezorgen u de te volgen stappen, op maat van uw situatie.

Deel dit artikel

Onze Partners