e-FA award: En de winnaars zijn...

Electronische facturatie Award Vlaamse Overheid

De voorbije jaren is gigantisch veel werk verzet op het vlak van e-invoicing. Vrijwel alle boekhoudpakketten op de Belgische markt kunnen probleemloos Peppol-facturen zenden. Alle publieke organisaties in Vlaanderen kunnen e-facturen ontvangen én verwerken. Heel wat lokale besturen overtuigen hun leveranciers om voortaan de stap naar digitalisering van dit ondersteunend proces te zetten. Zes financiële systemen van de Vlaamse overheid halen maand op maand scores van 80 à 90% ontvangen e-facturen en sluiten de facto het tijdperk van de PDF-factuur af.
Hoog tijd dus voor een e-FA award!

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management deed een oproep aan bedrijven, intermediaire actoren e-invoicing (Access punt, Facturatie- of boekhoudpakket…), publieke organisaties in Vlaanderen en centrale entiteiten van de Vlaamse overheid om deel te nemen aan de e-FA award. 

En de winnaars zijn...

Tormax en Billit aan de zijde van het bedrijfsleven en de publieke organisaties Stad Antwerpen en VDAB zijn de winnaars van de e-FA awards van de Vlaamse overheid. Met de toekenning van de e-facturatie awards loven minister-president Jan Jambon en administrateur-generaal Frank Geets de grote inspanningen die bedrijven en overheden de jongste jaren leverden om hun facturatieprocessen te optimaliseren en te digitaliseren.

e-FA awards zetten koplopers in de kijker

Tormax stuurt e-facturen via Peppol, wat naadloos aansluit bij hun visie op automatisering en innovatie. Bovendien spelen zij een echte ambassadeursrol in de uitrol van e-facturatie in de B2B omgeving. Billit als jong intermediair bedrijf is één van de belangrijkste dienstverleners op de Belgische e-facturatiemarkt geworden. Bij de overheden zijn de stad Antwerpen en de VDAB van meet af aan koploper. Zij behalen niet alleen bijzonder goede resultaten wat hun e-facturatie betreft, maar leggen zich toe op e-ordering en uitgaande e-facturatie.

Bekijk het filmpje van de uitreiking hier.

Deel dit artikel

Onze Partners