DG Digitale Transformatie (FOD Beleid en Ondersteuning)

DG Digitale Transformatie (FOD Beleid en Ondersteuning)

Het DG Digitale Transformatie (FOD Beleid en Ondersteuning) neemt actief deel aan de inspanningen van de overheid om de elektronische facturatie in België te bevorderen.                       

Aanvankelijk als technisch expert betrokken bij de proeffase van inkomende e-facturatie voor overheden die in 2013 van start ging, heeft het DG Digitale Transformatie geleidelijk aan meer en meer concrete en diverse maatregelen genomen om de belanghebbenden te sensibiliseren, de ontwikkeling van het open ecosysteem - dat essentieel is voor de verspreiding van innovatie - te stimuleren, en de invoering van technologie door overheden en bedrijven te vergemakkelijken.

De implementatie van Richtlijn 2014/55/EU werd aanzienlijk vergemakkelijkt door het bestaan van Mercurius, een uitwisselingsplatform dat door het DG Digitale Transformatie tijdens de proeffase werd ingezet en ondertussen werd omgevormd tot een echte e-mailruimte voor Belgische aanbestedende diensten. PEPPOL, de Business expertgroep, Hermes, de nieuwe website e-factuur, het eerste Belgische e-facturatie congres, zijn stuk voor stuk complementaire initiatieven die van BOSA DT de drijvende kracht achter de ontwikkeling van e-facturatie in België maken - en dit in perfecte samenhang met haar publieke opdracht

Voor meer informatie, bezoek de pagina m.b.t. e-facturatie op onze website

Partner's website : DG Digitale Transformatie (FOD Beleid en Ondersteuning)

Deel dit artikel

Onze Partners