Vragen

Verwerken

 • Hoe kan ik facturen die ik elektronisch ontvangen heb doorsturen naar mijn boekhouder?

  Er bestaan talrijke mogelijkheden van verzending (van de elektronische facturen aan uw boekhouder) waaruit u kan kiezen:

  • indien u de factuur in PDF-formaat hebt ontvangen, kan je die via e-mail of op papier bezorgen aan uw boekhouder;
  • indien u de factuur ontvangt via een boekhoudpakket, dat je boekhouder ook gebruikt, kan de transfer automatisch gebeuren;
  • indien u de factuur ontvangt via een webportaal, kan u toegang verlenen tot uw account aan uw boekhouder.

  Praktische afspraken met uw boekhouder/accountant zijn hieromtrent nodig teneinde de meest doeltreffende oplossing voor uw bedrijf te kunnen implementeren.

 • Hoe kan ik het best omgaan met het naast elkaar bestaan van elektronische en papieren facturen?

  Ofwel beheert u de twee stromen volledig apart, zoals dat het geval is op het niveau van boekhoudboeken, ofwel kunt u, om slechts één gegevensstroom te behouden, al uw papieren documenten inscannen of al uw elektronische facturen afdrukken.

 • Kan men met een elektronische factuur fouten bij inbreng in de boekhouding uitsluiten ?

  Ja. Indien men kiest voor een volledige automatische verwerking en overdachte invulling van de parameters is dit technisch gezien mogelijk. 

 • Moet ik een specifiek softwarepakket hebben voor elektronische facturering?

  Neen. In de praktijk zijn in de meeste boekhoudpakketten alle functionaliteiten voor elektronische facturering voorzien. Voor een verdere automatisering kunnen eventueel specifieke softwarepakketten gebruikt worden.

 • Moet mijn boekhouder de elektronische facturen afdrukken?

  Neen. het voordeel van elektronische facturering is dat men op een meer efficiënte manier en tegen lagere kostprijs kan werken door de elektronische stroom direct te integreren in het boekhoudpakket. Door het afdrukken van de elektronische facturen, gaat elk voordeel verloren.