Vragen

Aanvaarden

 • Hoe kan de inhoud van de elektronische factuur worden geweigerd?

  In de regel wordt de te volgen procedure in geval van niet-akkoord vooraf afgesproken tussne de partijen. Idealiter wordt ze nader omschreven in de schriftelijke interchange-overeenkomst. Bij gebreke hieraan, gelden de regels die gelden voor papieren facturen.

 • Kan men weigeren om een elektronische factuur uit te reiken of te ontvangen ?

  Ja. De elektronische facturering als middel is onderworpen aan het akkoord van de verzender en de ontvanger van de factuur. U kan steeds een elektronische factuur van één van uw leveranciers weigeren als bijvoorbeeld u niet beschikt over de noodzakelijke informaticamiddelen om de facturen te lezen en te archiveren.

 • Moet men vooraf een akkoord sluiten met zijn klant en/of leverancier alvorens over te schakelen op elektronische facturering?

  Neen.

  Gezien die aanvaarding ook stilzwijgend kan zijn en worden afgeleid uit bijv. de afwezigheid van de uitdrukkelijke weigering van de eerste, door de afnemer ontvangen elektronische factuur en/of uit de betaling van de elektronische factuur, moet die aanvaarding niet noodzakelijk voorafgaan aan de eerste uitreiking van een elektronische factuur.

  Wel is het zo dat de uitreiking van een elektronische factuur aan de afnemer, zonder enig voorafgaand overleg tussen partijen, meer risico op niet-betaling van die factuur oplevert.

 • Welke zijn de regels rond het aanvaarden van elektronische facturen ?

  Aangezien papieren en elektronische facturen op dezelfde wijze moeten worden behandeld, wordt de aanvaarding van een elektronische factuur door de bestemmeling op dezelfde manier worden bepaald als zijn aanvaarding van een papieren factuur. Het kan hierbij dus gaan om een schriftelijke, al dan niet formele aanvaarding, of om een stilzwijgende aanvaarding, bijvoorbeeld door de verwerking of de betaling van de ontvangen factuur door de klant. Uiteraard zijn de partijen vrij om hun contractuele relaties zelf te regelen.