Professionnels des chiffres

Ben ik in orde met mijn verplichtingen als ik mijn originele facturen in PDF formaat verstuur ?

De vorm van de factuur is niet van belang. Elke factuur, op papier, of in om het even welk elektronisch formaat (bijvoorbeeld pdf) moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Wat zijn de kosten van een tussenpersoon?

Het aanbod van diensten is bij iedere service provider verschillend en bijgevolg ook de prijs die je betaalt voor hun diensten. Je kan bij een service provider terecht om je documenten in te scannen, ze om te zetten in gestructureerde dataformaten, ze te verzenden met een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening, ze te bewaren enz…  

Kan een klant achteraf de manier waarop een factuur verstuurd is in vraag stellen?

Neen. Om elektronische facturen naar uw klant te sturen heeft u zijn toestemming nodig. Dat betekent dat u met uw klant vooraf een afspraak moet maken over hoe de factuur zal gestuurd worden. Als u met papieren facturen werkt, kan uw klant ook niet eisen dat u hem een elektronische factuur stuurt. 

La facturation électronique permet-elle de mieux contrôler le respect des échéances de paiement ?

Oui, si la facture électronique est intégrée dans un outil qui fait le suivi des dates d'échéance comme dans un outil de comptabilité ou dans le PC Banking. Par ailleurs, le suivi régulier de la situation budgétaire est, le cas échéant, facilité par le traitement entièrement électronique du processus.

Wat gebeurt er als de mailbox van een klant vol is of als een bericht niet doorgestuurd kan worden (filter) ?

Als de mailbox van uw mailprogramma vol is, wordt dat door het mailprogramma aangegeven. Het is een goede praktijk om ervoor te zorgen dat mailboxen op tijd worden opgeschoond, zodat u geen belangrijke mails mist. Als u met uw leveranciers afspraken maakt over het ontvangen van facturen per mail is dat des te belangrijker. Om er zeker van te zijn dat dergelijke mails niet in de spambox terecht komen is het aangewezen om uw leverancier te vragen u vooraf een aantal testmails te sturen zodat u de nodige maatregelen kunt nemen.

Laat elektronische facturering toe om beter na te gaan of de vervaldagen voor betaling worden gerespecteerd?

 Ja, als elektronische facturering geïntegreerd is in een toepassing die de vervaldagen opvolgt, zoals een boekhoudtoepassing of een pc-bankingtoepassing. De regelmatige opvolging van de budgettaire situatie wordt, in voorkomend geval, is trouwens vergemakkelijkt door een volledige elektronische verwerking van het hele proces.

La facturation électronique permet-elles de réduire les coûts d’envoi des factures ?

Oui. Des études ont montré que le prix coûtant pour l'envoi d'une facture papier peut aller jusqu'à 11 € par facture. En fonction du niveau d'automatisation que permet la facturation électronique, l'économie peut atteindre 60%.

La facture électronique deviendra-t-elle obligatoire ?

Non, la législation actuelle garantit l’égalité entre les factures papiers et les factures électroniques et n’impose aucune obligation concernant l’utilisation d’un des deux modes de facturation. Néanmoins, le recours à la facturation électronique se généralise et est amené à devenir « de facto » incontournable.

Hoe kun je weten of een elektronische factuur goed ontvangen werd?

De wet voorziet niet in enige regeling hieromtrent, Eenieder moet voor zichzelf uitmaken welke technische oplossing hij gaat implementeren. Bijvoorbeeld: bij verzending van de factuur per mail kan een ontvangstbewijs worden gevraagd, men kan gebruik maken van een facturatieplatform, met EDI of Zoomit krijgt men een message delivery notification.... Uiteraard geldt de betaling van de factuur als bewijs van goede ontvangst ervan.

Pagina's