FOD Economie

FOD Economie

FOD Economie

De missie van de FOD Economie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

In deze context levert FOD Economie een belangrijke bijdrage aan e-facturatie in nauwe samenwerking met o.a. FOD Financiën en Dienst Administratieve Vereenvoudiging. 

Een voorbeeld is de gedragscode voor de elektronische facturatie tussen een leverancier en de consumenten. De leverancier die deze code ondertekent zal, in samenwerking met andere betrokken actoren, de beginselen en bepalingen volgen om de consument te informeren en de digitale facturatie te promoten.

Partner's website : FOD Economie

Deel dit artikel

Onze Partners