Stijging gestructureerde e-facturatie zorgt voor bijkomende lastenbesparing in 2018

Na de onafgebroken stijgingen van elektronische facturatie via e-mail sinds de start van de metingen door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) in 2013, is e-facturatie via e-mail voor het eerst afgenomen in 2018. Dat blijkt uit een bevraging in opdracht van DAV bij 765 Belgische ondernemingen. Terwijl in 2017 nog 56,56% van alle facturen via e-mail verstuurd werd naar ondernemingen (B2B of business-to-business), daalde dit aandeel tot 46,64% in 2018. Ook voor wat betreft het versturen van facturen naar burgers (B2C of business-to-consumer) daalde het aandeel van facturatie via e-mail met maar liefst 10%. 
 
Deze daling komt vrijwel volledig ten goede van de elektronische facturatie via een gestructureerd elektronisch bestand. In 2018 stijgt immers het aandeel van de facturatie via gestructureerd elektronisch bestand sterk. Zo is in 2018 14,92% van de facturen verstuurd naar ondernemingen en 16,26% van de facturen verstuurd naar burgers een gestructureerde elektronische factuur (2017: resp. 8,37% en 5,78%). Zo’n gestructureerde elektronische factuur kan automatisch opgesteld, verzonden en verwerkt worden en levert ondernemingen en burgers daarom de grootste besparing aan administratieve lasten op. Het Meetbureau van DAV berekende dat het overschakelen van een papieren factuur naar een gestructureerde elektronische factuur een onderneming een besparing van 9,01 euro per factuur oplevert. Het overstappen van een papieren factuur naar een e-factuur via email levert slechts een besparing van 2,80 euro op. 
 
Evolutie facturatie 2018Het totale gebruik van elektronische facturatie – de som van facturatie via e-mail en via gestructureerd elektronisch bestand – kent echter een status quo. Zo wordt 52,96% van alle B2C-facturen (2017:  52,35%) en 61,56% van alle B2B-facturen (2017: 64,93%) elektronisch opgesteld in 2018. Bijgevolg daalt het aandeel van ondernemingen dat kiest voor papieren facturatie niet. 

Op basis van de gebruikspercentages uit de bevraging berekende het DAV Meetbureau dat de Belgische ondernemingen in 2018 een bijkomende administratieve lastenbesparing van  € 118.993.092 konden realiseren dankzij de toegenomen elektronische facturatie via een gestructureerd elektronisch bestand. In de periode 1993-2018 bedraagt de totale gecumuleerde besparing door e-facturatie voor ondernemingen en burgers in België € 1,14 miljard euro. 

Voorts blijkt uit de bevraging dat binnen Belgische ondernemingen de tevredenheid over efacturatie voor het tweede jaar op rij afneemt. Bovendien geven de respondenten ook lagere tevredenheidsscores aan de mogelijke voordelen van e-facturatie, zoals een snellere verwerking en een beperking van fouten. 

Erwin De Pue"Ondanks dat de elektronische facturatie via gestructureerd elektronisch bestand sterk toeneemt, stijgt de tevredenheid over e-facturatie niet.  Het is dan ook belangrijk dat we als overheid de e-facturatie stimuleren die een maximale vermindering van de administratieve lasten toelaat."
Erwin De Pue | Directeur generaal van DAV 


De Europese Commissie en federale overheid willen het gebruik van e-facturatie verder stimuleren en daarom zijn alle aanbestedende overheden verplicht om vanaf 1 april 2019 gestructureerde elektronische facturen te aanvaarden in het kader van overheidsopdrachten. Daarnaast is het ook belangrijk dat nieuwe beleidsmaatregelen uitgewerkt worden om zowel ondernemers als burgers te overtuigen van de voordelen van gestructureerd elektronisch factureren. 

Philippe De Backer"Digitaal is het nieuwe normaal. Het is dan ook logisch dat e-facturatie de norm wordt in ons land. Dat bespaart ons niet enkel papier, maar ook een gigantische administratieve kost. Het is dus belangrijk dat we de e-facturatie verder ontwikkelen en aanmoedigen."
Philippe De Backer | Minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee 

 

Deel dit artikel

Onze Partners