Meer dan 1 miljard euro administratieve lasten bespaard door elektronische facturen

Buildings
DAV

auteur

auhtor DAV

De elektronische factuur blijft aan populariteit winnen. In 2016 werd de kaap van 1 miljard euro besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronisch facturen overschreden.

De verschuiving van papieren naar elektronische facturen zet zich voort. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging. Reeds in 2015 werd iets meer dan 50% van alle facturen elektronisch verzonden. Het afgelopen jaar steeg dit naar bijna 59%. Ter vergelijking: in 2011 bedroeg het aandeel elektronische facturen minder dan 20%. Onder elektronisch facturen worden dan zowel rekeningen verstuurd via e-mail als via een beveiligd digitaal platform verstaan. 

Enig minpuntje: we zien een verschuiving van volledig digitaal factureren naar factureren via e-mail (met bv. een PDF in bijlage). Het is juist in de categorie ‘digitaal’ waar de grootste besparing te rapen valt. Immers, de gemiddelde kost van een verstuurde factuur per e-mail bedraagt 2,02 euro, terwijl de gemiddelde kost bij een digitaal platform slechts 1,20 euro is. Een papieren factuur versturen kost dan weer gemiddeld 4,44 euro.

De toename in elektronische facturen bracht in 2016 een additionele lastendaling van nagenoeg 29 miljoen euro met zich mee. Dit brengt de totale lastendaling op meer dan 1 miljard euro.

Samenvattend verslag e-facturatie 2016

Deel dit artikel

Onze Partners