Het DG Digitale Transformatie geeft e-facturatie een duwtje in de rug

woman working home

De Europese Commissie wil dat e-facturatie tegen 2020 de meest gangbare factureringsmethode in Europa wordt. De Belgische overheid onderschrijft deze doelstelling en streeft naar de veralgemening van e-facturatie.

Elektronisch factureren is snel, efficiënt en duurzaam en een belangrijke bouwsteen voor de verdere digitalisering. Het DG Digitale Transformatie (FOD Beleid en Ondersteuning) speelt een belangrijke rol in de promotie en ondersteuning van e-facturatie als onderdeel van deze transformatie.

Daarom zet het DG Digitale Transformatie op donderdag 7 november haar deuren open voor de “E-Invoicing Summit 2019”, het eerste e-facturatiecongres in België. De gelegenheid bij uitstek om de veralgemening van e-facturatie in België onder de aandacht te brengen.

Heliview, de organisator van het congres, brengt op deze dag leveranciers en dienstverleners in contact met eindgebruikers. Verwacht je aan interessante keynotes en use cases, maar ook aan interactieve break-out sessies. De ideale gelegenheid dus om kennis te delen en interessante contacten te leggen.

Serge Libert, Project Manager bij het DG Digitale Transformatie: “Het verwelkomen van het eerste Belgische e-facturatiecongres is een concrete maatregel van de FOD Beleid en Ondersteuning om e-facturatie in België te promoten. De FOD BOSA neemt nog tal van andere maatregelen, waarvan de bekendste Mercurius is. Deze “elektronische postkamer” ontvangt de facturen, en andere elektronische documenten in de aankoopcyclus, die gericht zijn aan alle Belgische overheidsinstanties. Deze maatregelen vergemakkelijken de uitvoering van de Europese richtlijn 2014/55/EU, die de overheid verplicht om sinds april 2019 gebruik te maken van elektronische facturatie.”

Het congres is gratis voor professionele eindgebruikers die openstaan om  persoonlijke gesprekken te hebben met verschillende leveranciers. Meer informatie over de “E-Invoicing Summit 2019” vind je op https://e-invoicing.heliview.be/.

Deel dit artikel

Onze Partners