Elektronische facturatie in België, de trend zet zich voort

In 2017 factureerden opnieuw meer Belgische ondernemingen op elektronische wijze dan in het voorgaande jaar. Zo werd het afgelopen jaar 8,4% van de B2B-facturen (business to business) verzonden via een gestructureerd elektronisch bestand, terwijl 56,6% van de B2B-facturen via e-mail werd verstuurd. Dat betekent dat reeds 65% van alle B2B-facturen in België elektronisch verzonden wordt. In 2016 lag het aandeel elektronische facturen nog op 58,5%. Het is de facturatie via e-mail (met een PDF-bestand in bijlage of met een link naar een webportaal van de verkoper) die in 2017 aan populariteit won (+6,7% t.o.v. 2016). De gestructureerde elektronische facturen verloren licht terrein in 2017 (-0,2% t.o.v. 2016). Zowat 35% van de B2B-facturen werd in 2017 dus nog op papier afgeleverd.

Wat de elektronisch verstuurde verkoopfacturen naar burgers (B2C of business to consumer) betreft, bemerken we dezelfde evoluties. Zo daalt namelijk ook in de B2C-context de facturatie via een gestructureerde elektronische bestand en stijgt de facturatie via e-mail. Het aandeel van de gestructureerde elektronische B2C-facturen daalde in 2017 tot 5,8% (2016: 7,5%), terwijl het aandeel van de via e-mail verstuurde B2C-facturen steeg tot 46,6% (2016: 40,1%). Het aandeel van de papieren facturatie aan burgers daalde in 2017 daarmee voor het eerst onder de helft van het totale volume aan B2C-facturen in België.

Door het stijgende gebruik van elektronische facturatie realiseerden Belgische burgers en ondernemingen in 2017 een bijkomende daling in administratieve lasten van 17,7 miljoen euro. Dit brengt de sinds 1993 totale gerealiseerde lastendaling door e-facturatie op ongeveer 1,024 miljard euro.

Ondanks het stijgende gebruik van elektronische facturatie via e-mail, valt met die vorm van elektronische facturatie niet de grootste administratieve lastendaling te behalen. Het overstappen op een gestructureerde elektronische verkoopfactuur levert een besparing van 3,24 euro op (t.o.v. de papieren verkoopfactuur), terwijl het overstappen op een via e-mail verstuurde verkoopfactuur slechts een besparing van 2,42 euro oplevert. Indien alle facturen gestructureerd elektronisch gefactureerd zouden worden in België, dan zou er nog een bijkomende administratieve lastendaling van 2,35 miljard euro gerealiseerd kunnen worden.

Om de volledige potentiële besparing te kunnen verwezenlijken, zijn er mogelijks nieuwe beleidsmaatregelen nodig om zowel de ondernemers als de burgers ten volle te overtuigen van de mogelijkheden van gestructureerd elektronisch factureren. Een bevraging van Belgische ondernemers die in opdracht van DAV door marktonderzoeksbureau GfK werd uitgevoerd in het kader van het e-facturatie onderzoek, toont alleszins aan dat de bevraagde bedrijven verlangen dat er vanuit de overheid meer informatie komt omtrent e-facturatie.

Het rapport bevat detailinformatie over het onderzoek:

Elektronische facturatie DAV verslag 2017

Deel dit artikel

Onze Partners