De overheid zet verder in op elektronische facturatie

Het verwerken van inkomende e-facturen was al sinds 2019 verplicht voor overheidsinstanties. Door een nieuw Koninklijk besluit worden leveranciers die deelnemen aan overheidsopdrachten nu ook verzocht om vanaf een bepaald bedrag hun facturen elektronisch te versturen.

Hierdoor kunnen we een significante verhoging van het gebruik van e-facturatie verwachten. In zijn dubbele hoedanigheid van federale overheidsdienst bevoegd voor zowel aankoopbeleid als digitale transformatie, onderzoekt de FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA) welke bijkomende maatregelen ze kan nemen om de aanbesteders en hun leveranciers zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze opportuniteit.

Meer info

Deel dit artikel

Onze Partners