Corona-digitaliseringsgolf vertoont zich ook in elektronische facturatie

Evolutie e-facturatie

In 2020 bereikt het gebruik van elektronische facturatie in België een nieuwe recordhoogte. Zo is meer dan drie kwart (76,6%) van de naar ondernemingen (B2B) verstuurde facturen een e-factuur. Dat blijkt uit een online bevraging in opdracht van DAV bij 808 personen verantwoordelijk voor of betrokken bij de boekhouding en facturatie.

Onderstaande grafiek toont aan dat het aandeel elektronisch verstuurde facturen de afgelopen jaren opmerkelijk is toegenomen. Ook in 2020 zien we een sterke toename van ongeveer 7 procentpunten, hetgeen in lijn ligt met de evolutie tussen 2018 en 2019. Het procentuele aandeel van elektronisch verstuurde B2B facturen komt daarmee op 76,6% te liggen. 60,3% van alle facturen wordt via e-mail verstuurd en 16,3% via een gestructureerd elektronisch bestand (XML). In 2019 bedroeg het totale aandeel van e-facturen nog 69,2% (54,6% via e-mail en 14,6% via een gestructureerd elektronisch bestand). De toename in het gebruik van e-facturatie is dus voornamelijk te wijten aan een toegenomen gebruik van e-mail; het gebruik van de gestructureerde e-factuur kent slechts een voorzichtige toename.

Grafiek e-facturatie

 

Voor wat de facturen gericht aan consumenten betreft, zien we eenzelfde tendens. Immers, in 2020 steeg het aandeel elektronisch opgestelde facturen met 7 procentpunten ten opzichte van het jaar voordien. Met 66,3% van de B2C-facturen die in 2020 elektronisch verstuurd worden, blijft het gebruik van e-facturatie in de B2C-context minder populair dan in de B2B-context waar het aandeel elektronisch verstuurde facturen 10 procentpunten hoger ligt.

Ondanks dat ondernemingen steeds meer elektronisch factureren, kiezen zij niet voor de meest efficiënte vorm van e-facturatie. Het grote voordeel van een gestructureerde e-factuur ten opzichte van een factuur via e-mail is namelijk de automatische verwerking die zij toelaat aan de ontvanger. Uit berekeningen van DAV blijkt immers dat een inkomende gestructureerde e-factuur 5,77 euro goedkoper is om te verwerken dan een papieren factuur. De verwerking van een e-factuur ontvangen via e-mail bespaart slechts 0,36 euro aan administratieve lasten ten opzichte van de verwerking van een papieren factuur.

Uit berekeningen van DAV blijkt dat er door het toegenomen gebruik van elektronische facturatie in 2020 een bijkomende lastenbesparing van 104.931.280 euro gerealiseerd werd voor ondernemingen en burgers. Sinds 1993 – toen de eerste e-facturen in België verstuurd werden – wordt er door het steeds toenemende gebruik van e-facturatie een totale lastenbesparing van ongeveer 1,38 miljard euro bereikt.

Met een gemiddelde score van 7,1 op 10 geven de Belgische ondernemingen net zoals vorig jaar aan over het algemeen tevreden te zijn over e-facturatie. De grootste groep van de Belgische ondernemingen (namelijk 46%) geeft een tevredenheidsscore van 7 of 8. 21% van de Belgische ondernemingen uit een grote tevredenheid over e-facturatie met een score van 9 of zelfs 10. Uit de bevraging blijkt dat voordelen zoals een grotere tijdsbesparing en een betere controle een grote troef zijn bij het elektronisch factureren.

Ten slotte valt op uit de resultaten dat de coronacrisis een katalysator was en is voor het opstellen van elektronische facturen. De impact van corona is het grootst bij de grote ondernemingen. In deze groep geeft 59% van de bedrijven aan door corona meer e-facturen te hebben opgesteld. De eenmanszaken, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen stelden respectievelijk 25%, 33% en 51% meer elektronische facturen op onder invloed van de coronapandemie.

Noot:

De bevraging bij 808 Belgische ondernemingen werd uitgevoerd in januari en februari 2021. De bevraagde steekproef is representatief voor de gehele Belgische bedrijvenpopulatie.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Laurence Geyduschek
Communicatieverantwoordelijke DAV

+32 2 289 00 74

Laurence.Geyduschek@premier.fed.be

Deel dit artikel

Onze Partners