Aanbeveling e-facturatie voor overheidsopdrachten binnen de Benelux

De Benelux fungeert als laboratorium voor de Europese Unie en zet consequent in op digitalisering.

Op donderdag 14 maart 2024 werd een Benelux-aanbeveling ondertekend die de drie Benelux-landen aanmoedigt om het gebruik van elektronische facturen voor overheidsopdrachten te bevorderen. De Benelux-landen willen gebruik maken van de nieuwe technische mogelijkheden, zoals Peppol, om grensoverschrijdende overheidsopdrachten te vergemakkelijken.

Deze aanbeveling werd uitgewerkt door een Benelux Unie werkgroep e-invoicing met medewerkers van Ministère de la Digitalisation (Luxemburg), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Nederland), en FOD Beleid en Ondersteuning DG Vereenvoudiging en Digitalisering (België).

Deel dit artikel

Onze Partners