2019, recordjaar voor elektronische facturatie!

Doel

A B C
2019 recordjaar

Steeds meer bedrijven schakelen over van papieren naar elektronische facturatie. Het versturen van facturen per e-mail heeft daarbij nog altijd de voorkeur boven de eigenlijke e-facturatie.

Op 14 mei publiceerde de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) zijn jaarverslag over het gebruik van elektronische facturatie in ons land.

Goed nieuws: de elektronische facturatie zit in de lift! Bijna 70% van de facturen die naar bedrijven worden verstuurd en bijna 60% van de facturen die naar particuliere consumenten worden verstuurd, worden elektronisch bezorgd.

Elektronische facturatie in Belgie in 2019e-Facturatie moet nog vooruitgang boeken

Als we het nader bekijken, zien we vooral bij de verzending van facturen per e-mail een sterke groei: 54,63% van de 69,22% elektronisch verzonden facturen B2B gebeurt via e-mail.

Slechts 14,59% van die facturen kunnen dus echt als e-factuur worden bestempeld, d.w.z. facturen in de vorm van een gestructureerd elektronisch bestand dat automatisch kan worden verwerkt door de facturatiesoftware van de ontvanger.

Terwijl facturen die per e-mail worden verstuurd een forse stijging kennen ten opzichte van 2018 (+ 7,79% in B2B en + 7,74% in B2C) zien we bij de gestructureerde elektronische facturen een lichte daling (- 0,39% in B2B en - 1,09% in B2C).

Meer besparen met e-facturatie!

Zoals de DAV in zijn verslag opmerkt, kunnen bedrijven tot € 5,77 per inkomende factuur besparen als ze een gestructureerde e-factuur ontvangen in plaats van een papieren factuur. Een factuur via e-mail levert slechts een besparing op van € 0,36.

Dankzij de toename van de elektronische facturatie in 2019 hebben Belgische burgers en bedrijven meer dan 129 miljoen euro aan administratieve lasten bespaard, zo schrijft de DAV. Het is duidelijk dat e-facturatie een besparingspotentieel biedt dat nog grotendeels onbenut blijft!

Het volledige verslag kun je inzien op de website van de DAV.

Deel dit artikel

Onze Partners