Facturatie naar overheid

Het regeerakkoord van 2014 benadrukt de verplichting voor het overheid om over te schakelen naar elektronische facturatie.

“De elektronische facturatie vormt een substantieel competitief voordeel voor onze ondernemingen op internationaal vlak. Daarom dient ze nog meer te worden gebruikt.

Meer in het bijzonder voor wat betreft de overheid moet het lopende pilootproject tot alle departementen uitgebreid worden zodat deze de elektronische facturen van hun leveranciers via Fedcom kunnen ontvangen en behandelen. De elektronische facturatie zal voor de overheid verplicht worden vanaf 2016.

Om het leven van de ondernemingen te vereenvoudigen, dient gelijktijdig te worden gewaarborgd dat de leveranciers van de overheid hun facturen via hetzelfde elektronisch platform kunnen doorzenden, ongeacht of de bestemmeling de federale, de regionale of de lokale overheid is.” (p.22)

Dit is in het voordeel van zowel de ondernemingen als van de overheid: “de federale overheidsdiensten zullen alle facturen tijdig betalen, dit verkleint de risico’s op faillissementen voor bedrijven en vermijdt verwijlintresten. Op het einde van de legislatuur worden e-facturatie en e-procurement de regel” (p.169)

Om dit ambitieuze doel te bereiken, hebben de Belgische overheden het Mercurius-platform gecreëerd. Mercurius is het publieke platform om e-facturen van de leveranciers door te sturen naar de overheid. Het platform wil op termijn alle overheden in België bedienen. Dit creëert voor de bedrijven een duidelijke meerwaarde.

Een e-factuur, op de juiste wijze, aanleveren op Mercurius betekent dat er automatisch gezorgd wordt dat deze bij de juiste overheid terechtkomt. Mercurius ontvangt enkel facturen die voor de overheid bestemd zijn.

Daarnaast kadert het Mercurius project in globale beleidsdoelstelling e-facturatie aan te moedigen. Men gaat er van uit dat e-facturatie naar de overheid een positieve impact heeft op de algemene aanvaarding van e-facturatie tussen bedrijven: eens men facturen elektronisch stuurt naar de overheid, kan een bedrijf dit eenvoudig uitbreiden naar haar andere klanten.

 

 

Deze pagina zal regelmatig worden bijgewerkt zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkeling van Mercurius. Er is al veel informatie rond aan e-facturering aan de overheid in onze FAQ