Hoe ?

Werk samen met uw klant een geschikte oplossing uit. 

Er bestaan heel wat technologische oplossingen die het mogelijk maken om de facturen van uw klanten elektronisch en eenvoudig in een boekhoudpakket te verwerken. Contacteer uw softwareleverancier om samen een goeie oplossing te vinden. Agoria groepeert op zijn website een aantal softwareleveranciers.

PDF

Uw klanten kunnen u hun facturen in pdf formaat bezorgen. PDF-formaten zijn echter niet zo handig om in boekhoudprogramma's te verwerken. Er bestaan OCR (optical character recognition) oplossingen die PDF-facturen kunnen omzetten in gestructureerde berichten die wel automatisch kunnen ingelezen worden in een boekhoudprogramma. U kan hiervoor eventueel beroep doen op een service provider.

Webportaal

Uw klanten kunnen hun facturen via een webportaal opmaken. Als uw klant u toegang geeft kunt u daar al zijn facturen ophalen en eventueel in de standaard die uw boekhoudpakket gebruikt laten omzetten. U kan voor de omzetting ook gebruik maken van een serviceprovider.

Boekhoudpakketten

Als uw klant hetzelfde pakket of een light versie van het boekhoudpakket dat u heeft, gebruikt kunt u rechtstreeks de facturen van uw klant ophalen en verwerken.