Consommateurs

Moet je een inkomende factuur die je per email (bijvoorbeeld : word document, pdf) hebt ontvangen, absoluut printen?

Neen. Het mag maar het moet niet (zie ook vraag "mag je een electronische faktuur in papiervorm bewaren"?).

Tenzij de bestemmeling van de elektronische factuur ze alleen op papier bewaart. Als daarentegen die factuur elektronisch wordt bewaard, dan kan elke eventuele afdruk ervan, voor administratieve of andere bedrijfsdoeleinden, slechts de waarde hebben van een (papieren) kopie.

Is een factuur in PDF-formaat een wettelijke elektronische factuur?

Ja. Noch het formaat, noch de vorm van de factuur zijn van belang. Elke factuur, op papier, of in om het even welk elektronisch formaat (bijvoorbeeld pdf) moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Kan ik aan een leverancier vragen om tegelijkertijd een papieren en een elektronische factuur te sturen?

Principieel mag er voor éénzelfde handeling slechts één factuur, elektronisch of papier, worden uitgereikt. Indien er toch twee facturen aangemaakt worden, moet één van beide facturen (de papieren of de elektronische) de vermelding 'dupplicaat' bevatten of enige andere vermelding die duidelijk maakt dat het andere exemplaar het 'origineel' is en enkel dat kan gebruikt worden voor het recht op aftrek van de BTW.

Kan ik de inhoud van een elektronische factuur op dezelfde manier betwisten als bij een papieren factuur?

Ja. Een elektronische factuur is op alle vlakken gelijkwaardig aan een factuur op papier. Een elektronische factuur kan dus worden geweigerd op dezelfde wijze en gronden als een papieren factuur.

Kan ik weigeren om elektronische facturen te ontvangen en verder werken met papieren facturen?

Ja. Aangezien het gebruik van een elektronische factuur steeds afhankelijk is van de aanvaarding ervan door de afnemer, kan een leverancier/dienstverrichter het gebruik van een elektronische factuur nooit opleggen.

Puis-je refuser la facturation électronique et continuer à recevoir mes factures sur papier ?

Oui. Etant donné que l'utilisation de la facture électronique dépend de son acceptation par le destinataire, un fournisseur / prestataire de services ne peut jamais obliger à utiliser des factures électroniques.

Wat gebeurt er als de mailbox van een klant vol is of als een bericht niet doorgestuurd kan worden (filter) ?

Als de mailbox van uw mailprogramma vol is, wordt dat door het mailprogramma aangegeven. Het is een goede praktijk om ervoor te zorgen dat mailboxen op tijd worden opgeschoond, zodat u geen belangrijke mails mist. Als u met uw leveranciers afspraken maakt over het ontvangen van facturen per mail is dat des te belangrijker. Om er zeker van te zijn dat dergelijke mails niet in de spambox terecht komen is het aangewezen om uw leverancier te vragen u vooraf een aantal testmails te sturen zodat u de nodige maatregelen kunt nemen.

La facture électronique deviendra-t-elle obligatoire ?

Non, la législation actuelle garantit l’égalité entre les factures papiers et les factures électroniques et n’impose aucune obligation concernant l’utilisation d’un des deux modes de facturation. Néanmoins, le recours à la facturation électronique se généralise et est amené à devenir « de facto » incontournable.

La facturation électronique permet-elle de réduire les charges administratives ?

En effet. L’économie est maximale si vos logiciels comptables permettent une lecture automatique de la facture électronique, qui ne doit plus être encodée manuellement.

Nous avons calculé que l'envoi d'une facture par une entreprise à une autre entreprise ou à un citoyen coûte 4,44 euros au format papier et seulement 1,20 euro au format électronique. Cette différence représente une économie de 3,24 euros par facture envoyée. Par « électronique », on entend ici « par le biais d'une plateforme numérique ».

Pagina's