Gestructureerde facturen in PDF omzetten met Hermes

HERMES

Hermes is een gratis tool die alle Belgische ondernemingen de mogelijkheid geeft om gestructureerde elektronische facturen in XML om te zetten in PDF.

Volautomatisch aangemaakte en verwerkte elektronische facturen zijn in een machinespecifieke taal gecodeerd. Om ze algemeen leesbaar te maken, moeten ze in een andere indeling worden omgezet, zoals PDF. 

Hermes?

 In de Griekse mythologie is Hermes de boodschapper van de goden. De tool heeft deze naam gekregen omdat hij een soortgelijke rol vervult. Niet tussen Zeus en Athena, maar wel tussen ondernemingen die al gestructureerde elektronische facturen versturen en ondernemingen die nog niet uitgerust zijn om die facturen geautomatiseerd te verwerken, maar wel graag facturen ontvangen via e-mail.

Concreet zet Hermes elke gestructureerde elektronische factuur volgens de Europese norm om in PDF en stuurt het de factuur naar het e-mailadres van de ontvanger. Op de webportal van Hermes kunnen de ontvangers en de afzenders van facturen ook de transit van hun facturen volgen.

Voor wie?

 Hermes, ontwikkeld in overleg met de bedrijfswereld, is beschikbaar voor elke Belgische onderneming die haar uitgaande facturering wil vereenvoudigen. Zijn werking is volledig ten laste van de federale overheid, in het kader van haar opdrachten ter bevordering van de elektronische facturering, en van de verplichtingen die de Europese Richtlijn 2014/55 aan de overheden oplegt.

Drie voorwaarden moeten voldaan zijn om er gebruik van te maken:

  1. De afzender en de ontvanger van de factuur zijn in België ingeschreven ondernemingen.

  2. De ontvanger van de factuur is nog niet in staat om van om het even welke correspondent gestructureerde elektronische facturen te ontvangen die aan de Europese norm voldoen.

  3. De afzender heeft de gebruiksvoorwaarden van Hermes aanvaard.

 Wilt u zich registreren als afzender? Neem contact op met ons.

Een tijdelijke oplossing

Wanneer e-facturering in de toekomst wordt veralgemeend, zullen de e-facturen niet meer omgezet moeten worden in facturen die voor iedereen leesbaar zijn. Hermes zal dan geen bestaansreden meer hebben. De tool moet worden gezien als een stimulans om gestructureerde uitwisselingen te bevorderen, in afwachting dat de IT-sector de passende ontvangst- en verwerkingstools ontwikkelt en tegen aantrekkelijke voorwaarden op de markt brengt.

Deel dit artikel

Onze Partners