Draag een steentje bij!

Contribuez !

Wilt u info over elektronische facturering verspreiden? Of een getuigenis over e-facturering delen? Of wilt u een evenement in de verf zetten? Deze ruimte is ook van u! 

Deze website biedt u niet enkel essentiële informatie en bronnen over e-facturering, maar is in de eerste plaats bedoeld als uitwisselplatform voor informatie, ervaringen en getuigenissen. We moedigen u dan ook aan om rechtstreeks bij te dragen aan de inhoud ervan. 

Wat voor informatie kan ik delen?

Voor verspreiding op deze website moet uw inhoud aan twee voorwaarden voldoen:

  1. in staat zijn om de ontwikkeling van de markt van e-facturering te stimuleren;

  2. het neutraliteitsprincipe, waaraan de overheid gebonden is, naleven.

Een aantal voorbeelden:

  • U wenst relevante informatie te delen ter bevordering van de ontwikkeling van e-facturering in België.

  • U wil graag getuigen over uw ervaringen.

  • U organiseert een evenement dat de gebruikers en/of potentiële leveranciers van oplossingen voor e-facturering kan interesseren.

  • U bent iets nieuws te weten gekomen over e-facturering, dat nuttig zou kunnen zijn om door te geven.

  • U hebt suggesties ter verbetering van een van onze artikelen of u hebt ideeën voor onderwerpen die aan bod zouden moeten komen.

  • ...

Hoe gaat u te werk?

Gebruik ons contactformulier of stuur gewoonweg een e-mail naar het adres e-invoicing@bosa.fgov.be. We zullen uw voorstel onderzoeken en we zorgen ervoor dat het op de meest passende wijze op de website wordt doorgegeven. U bent aan zet!

Deel dit artikel

Onze Partners