De uitdagingen van de elektronische facturatie voor de ondernemingen

Thema

Algemeen
nieuwe foto

Bent u op zoek naar duidelijke informatie over e-facturatie voor uw onderneming? Dan bent u aan het goede adres!

De ondernemingen hebben het grootste belang bij elektronische facturatie. Het overgrote deel van de facturen die op de markt circuleren wordt immers uitgegeven door privéondernemingen. Zij ontvangen er ook zelf een aanzienlijk aantal.  

De grote ondernemingen, pioniers van de elektronische facturatie

Het is onder impuls van grote ondernemingen dat bijna 40 jaar geleden een begin werd gemaakt met e-facturatie. In die tijd – de jaren 1980-90 – begonnen de ondernemingen hun niet-centrale activiteiten meer en meer uit te besteden om zich te kunnen toeleggen op hun core business. Het resultaat? Een sterke toename van het volume aan facturen en andere aankoopdocumenten, maar vooral een scherpe stijging van de administratiekosten. In die context werd het automatiseren van de facturatie de sleutel vooraanzienlijke besparingen. Op basis daarvan zag een hele industrie van informaticadiensten het licht (de Electronic Data Interchange of EDI).

Een ontwikkeling met twee snelheden

Terwijl de grote ondernemingen snel op e-facturatie overschakelden, volgden de kleinere deze evolutie niet. De oplossingen werden immers op sectorale en versnipperde wijze ontwikkeld. Dat is logisch: hoe meer de systemen worden aangepast aan de behoeften van de gebruikers, hoe efficiënter de automatisering werkt. Elke sector heeft echter zijn specifieke kenmerken. 

Wanneer een onderneming hoofdzakelijk met onderaannemers uit dezelfde sector werkt, is er geen probleem. Maar voor kleinere bedrijven, die hun aankopen vooral in andere sectoren doen, is het een ander verhaal. Zij moeten een beroep doen op verschillende systemen en oplossingen, waardoor de kosten de verhoopte voordelen tenietdoen.

Nieuwe start

Die versnippering van de e-facturatieoplossingen is ook nadelig voor de overheden. Daarom heeft Europa het Europees Comité voor Normalisatie opdracht gegeven een Europese intersectorale norm  uit te werken: de Europese norm voor elektronische facturering. Bovendien moeten alle Europese overheden sinds 18 april 2019 e-facturen kunnen ontvangen die in overeenstemming zijn met deze norm. 

In tegenstelling met wat men op het eerste gezicht zou kunnen denken, zijn deze Europese maatregelen niet enkel van belang voor de overheden. Ze geven inderdaad ook de noodzakelijke impuls aan de markt van de elektronische facturatie om oplossingen te ontwikkelen voor intersectorale facturatie. Ze zijn dus ook van belang voor de kmo’s en de informaticasector

De grote ondernemingen die met intersectorale facturatie te maken hebben, ook al zijn ze weinig talrijk, zullen eveneens van deze nieuwe start profiteren. De ontwikkeling van tools die hiervoor aangepast zijn, zal hen in staat stellen deze facturatiestromen te automatiseren volgens veel betere voorwaarden zonder de hele ontwikkeling te moeten financieren.

Nieuwe uitdagingen

Het is echter nog te vroeg om victorie te kraaien, want deze maatregelen zullen niet alles oplossen. De informaticasector moet nog in gang schieten. De overheden moeten erop toezien dat de gedane investeringen om zich met de verplichting in regel te stellen de verwachte voordelen opleveren. Er moeten nog heel wat vooroordelen, het gevolg van 40 jaar intersectorale praktijk, worden overwonnen.

De Belgische overheid en de bedrijfswereld nemen tal van initiatieven in die zin. U kunt ze ontdekken op deze website. De site is ook bedoeld om de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken zodat ook u in de beste voorwaarden kunt profiteren van deze veelbelovende en voor eenheid zorgende innovatie. 

De keuze is aan u! 

Deel dit artikel

Onze Partners